ua ru en

The last shooting day of "The Shadow of the Past"

14 July 2020
The last shooting day of "The Shadow of the Past"

Congratulations to our incredible team on their last shooting day of the series "The Shadow of the Past". Thank you for helping to bring this story to life!

Starring: Lyubava Greshnova, Zoryana Marchenko, Vitaly Kudryavtsev, Artyom Poznyak, Daniil Belykh, Alisa Lukshina, Sofia Koretskaya, Elina Lipovaya, Yuri Dyak, Alexandra Polguy, Svyatoslav Tarasov, Arsen Bosenko

Screenwriter: Dmitry Pikhur, Yuri Ryabchenko

Director: Alexander Itygilov

Cinematography: Anton Tkachenko

Art director: Anna Molodichenko

Music by: Vladlen Pupkov

Producers: Vitaly Sirenko, Natalia Stribuk, Victoria Korogod, Irina Franchuk