ua ru en

Backstage of the series "The Shadow of the Past"

3 July 2020
Backstage of the series "The Shadow of the Past"

We are actively filming a new story, but for now we are suggesting to you to watch the photos from the backstage.

Starring: Lyubava Greshnova, Zoryana Marchenko, Vitaly Kudryavtsev, Artyom Poznyak, Daniil Belykh, Alisa Lukshina, Sofia Koretskaya, Elina Lipovaya, Yuri Dyak, Alexandra Polguy, Svyatoslav Tarasov, Arsen Bosenko

Screenwriter: Dmitry Pikhur, Yuri Ryabchenko

Director: Alexander Itygilov

Operator Camera: Anton Tkachenko

Art director: Anna Molodichenko

Music by: Vladlen Pupkov

Producers: Vitaly Sirenko, Natalia Stribuk, Victoria Korogod, Irina Franchuk